Vinç Kiralama Sözleşmesi

Öz Mert Vinç kiralama koşullarını bu sayfada bulabilirsiniz.

1. İşbu sözleşme 2 (iki) sayfadan ibaret olup, 2 (iki) suret halinde düzenlenip, bir tanesi ……………………………………….’na diğeri de Müteahhit Firma’ya verilmiştir.

2. Kira müddeti ……/..…./2009 tarihinden itibaren başlar. Ve ……./……/2009 tarihinde biter.

3. Söz Konusu makinenin aylık kira bedeli ……………-YTL (……………………-YTL),’dir. (Aylık kira bedellerine KDV dahil değildir. Fatura kesildiğinde aylık kira bedeline KDV eklenecektir.)

4. Ödemeler:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Sözkonusu makinenin günlük azami çalışma süresi 9 saattir. Bu sürenin üzerinde çalıştırılması durumunda ………………………’nun mesai isteme hakkı doğar.

6. Sözkonusu makinenin aylığından arızalar dışında herhangi bir kesinti yapılamaz. Müteahhit firmanın işverememesi veya makine gün içerisinde 9 saatlik çalışma süresince bir ya da birkaç saat çalışsada kira kesintisi yapılamaz.

7. Makine ve operatörü ayda iki gün istirahat ve bakım hakkı vardır.

8. Söz konusu makinenin Müteahhit Firmanın şantiye adresine gidiş nakliye ücreti Müteahhit Firma tarafından ödenecek, iş bitiminde makinenin geri dönüş nakliye ücreti ise ………………….. tarafından ödenecektir. .

9. Söz Konusu Makine çalışma sahasından (Aşağıda belirtilmiştir.) başka bir yere kesinlikle götürülmeyecek ve nakledilmeyecektir.

10. Makinenin motorin ve yağ ,operatörünün ise yatma ve yemek gibi masrafları Müteahhit firmaya aittir.

11. Makine tehlikeli bölgelerde gerekli güvenlik önlemleri alınmadan çalıştırılmayacaktır. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle makine veya operatörüne gelebilecek zararları Müteahhit Firma tazmin edecektir.

12. Yukarıda belirtilen ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda söz konusu tutara aylık %10 gecikme zammı eklenir.

13. Bu sözleşmede itilaf doğması halinde TÜRKİYE mahkemeleri yetkilidir.